Krajské callcentrum pro testování covid-19 zkracuje od 3. května 2021 svou provozní dobu

Z důvodu setrvalého snižování zájmu o rezervace termínů na testování covid-19 omezuje krajské call centrum svou provozní dobu. Linka krajského call centra 950 380 380 bude od 3. května 2021 dostupná:

  • v pondělí až čtvrtek v době od 8:00 do 14:00
  • v pátek v době od 8:00 do 13:00

K rezervaci termínu testu je v současné době primárně určen online rezervační systém Karlovarského kraje pro testování na Covid-19 na adrese www.rezervacekk.cz. Telefonní linka, po celou dobu provozu online rezervačního systému, slouží jako jeho podpora, především pro osoby nevidomé, osoby bez přístupu k internetu atp.

COVID-19: INFORMACE O TESTOVÁNÍ "Antigen" i "PCR"

A) DOBROVOLNÉ TESTOVÁNÍ ANTIGENNÍMI TESTY

ODBĚRNÉ MÍSTO:

Karlovarská krajská nemocnice,

Bezručova 1190/19, Karlovy Vary

Vjezd z Bezručovy ulice, v dolní části areálu nemocnice

Vyšetření POC antigenními testy se provádí ve dnech pondělí – neděle POUZE DRIV-IN (vyšetření probíhá v automobilu)

REZERVACE TERMÍNU (nezbytná!):

Linka krajského call centra 950 380 380 bude od 3. května 2021 dostupná:

  • v pondělí až čtvrtek v době od 8:00 do 14:00
  • v pátek v době od 8:00 do 13:00

Cena volání na tuto telefonní linku je stejná jako při volání na pevnou linku podle ceníku vašeho operátora. Čísla začínající na trojčíslí 950 používá státní správa.

PRAVIDLA PRO ODBĚR - ANTIGENNÍ TESTY:

1. Rezervujete si termín odběru na vybraném odběrovém místě prostřednictvím krajského call centra

950 380 380 nebo elektronicky na rezervacekk.cz .Bez provedení předchozí rezervace termínu odběru prostřednictvím krajského call centra není nikomu umožněn vstup do areálu odběrového místa a není umožněno provedení antigenního testu

2. Dostavte se na odběrové místo v čas, na který máte potvrzenou rezervaci

3. Připravte si vyplněný Formulář pro provedení odběru

4. Na místě odběru postupujte dle pokynů personálu odběrového místa

5. Před odběrem předložte občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny a čitelně vyplněný Formulář

pro provedení odběru

6. Po provedení antigenního testu vyčkejte 20 – 30 minut na výsledek testu dle pokynů personálu odběrového místa

7. V případě negativního výsledku antigenního testu obdržíte Potvrzení o absolvování POC testu

8. V případě pozitivního výsledku antigenního testu:

- Vám bude na místě proveden konformační PCR test, výsledek se dozvíte cca do 48 hodin a do té doby Vám budou nařízena karanténní opatření (pokud nemáte příznaky onemocnění Covid-19)

- Vám budou nařízena izolační opatření na dobu minimálně 10 dní (pokud máte příznaky onemocnění Covid-19)

Dodržujte, prosím, pokyny personálu odběrového místa a stanovené pořadí

------------------------------------------------------

B) PCR TESTY PRO INDIKOVANÉ OSOBY (není určeno pro samoplátce!)

Informace pro občany Karlovarského kraje indikované praktickým lékařem nebo Krajskou hygienickou stanicí k provedení testu na Covid-19

Systém rezervace termínu odběru pro indikované osoby

S účinností od středy 7. října 2020 je na základě rozhodnutí Krizového štábu Karlovarského kraje zprovozněn jednotný systém pro rezervaci termínů odběru na Covid-19 na odběrových místech.

KONTAKT PRO REZERVACI TERMÍNU ODBĚRU:

tel.: 950 380 380 nebo elektronicky na rezervacekk.cz 

Cena volání na informační linku je stejná jako při volání na pevnou linku podle ceníku vašeho operátora. Účastnická čísla začínající na trojčíslí 950 používá státní správa.

PROVOZNÍ DOBA

PRO KOHO JE LINKA URČENA

Tato telefonní linka je určena pouze pro osoby, kterým vystavil žádanku k odběru na provedení testu k prokázání přítomnosti koronaviru praktický lékař nebo pracovník krajské hygienické stanice. Rezervaci termínu odběru může provést i lékař pro své pacienty.

Rezervace termínu odběru je možná pouze po vystavení žádanky.

Postup pro provedení rezervace

Pro vytvoření rezervace Vás operátor vyzve ke sdělení následujících údajů:

jméno a příjmení,

rodné číslo,

telefon,

adresa trvalého bydliště a v případě nutnosti odběru doma i adresu, na níž bude proveden odběr mobilním týmem.

Bez sdělení těchto údajů není možné rezervaci dokončit.

 

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVU ODBĚROVÉHO MÍSTA

Pro efektivní fungování sítě odběrových míst, ušetření Vašeho času a snížení rizika Vaší nákazy v místech, kde se mohou vyskytovat potenciálně infekční pacienti, dodržujte, prosím, tyto zásady:

Termín odběru si VŽDY rezervujte předem na výše uvedeném telefonním čísle.

Na tento termín se dostavte s optimálním předstihem. Nečekejte zbytečně dlouho.

Pokud Vám termín přestal vyhovovat, požádejte o jeho zrušení nebo změnu na výše uvedeném telefonním čísle! Uvolníte místa dalším zájemců, kteří ho mohou využít.

Informujte se o průběhu odběru na konkrétním odběrovém místě.

V prostoru odběrového místa dodržujte všechna organizační a protiepidemická opatření. Zejména dbejte dostatečných rozestupů při čekání na odběr.

Při čekání na odběr dodržujte pokyny personálu odběrového místa a stanovené pořadí.

Mějte připraveny osobní doklady a v případě, že Vám Váš praktický lékař vydal tištěnou žádanku, mějte ji s sebou.

 

Pro imobilní osoby nebo na základě rozhodnutí lékaře, zprostředkuje objednávkové call centrum odběr mobilním týmem.

UPOZORNĚNÍ
Linka 950 380 380 neslouží k rezervaci termínu odběru pro samoplátce. Odpovědi na dotazy týkající se cestování, výsledků prováděných testů, rizikových kontaktů, karantény, aktuálně platných mimořádných opatření a dalších témat spojených s koronavirem Vám poskytnou operátoři celostátní linky 1221.
V případě zdravotních potíží kontaktujte svého praktického lékaře nebo linku 155.

Informace pro dárce krve

Opatření v souvislosti s výskytem a šířením koronaviru

Dočasné vyřazení dárců s rizikovým kontaktem nebo cestovatelskou anamnézou:

  • Osoby v karanténě: po ukončení karantény
  • Po epidemiologicky významném kontaktu: po ukončení karantény/izolace
  • Pobyt mimo ČR: odklad 28 dní

S ohledem na další doporučení (např. odklad 4 týdny po návratu z rizikových zemí vzhledem k výskytu WNV (Západonilská horečka), odklad 4 týdny po návratu ze zemí mimo Evropu, odklad po návratu z malarických oblastí apod.)


Dočasné vyřazení dárců, kteří prodělali infekci SARS-CoV-2:

  • Prokázaná infekce SARS-CoV-2s bezpříznakovým průběhem nebo mírnými klinickými příznakybez nutnosti hospitalizace: po ukončení izolace
  • Prokázaná infekce SARS-CoV-2 se závažnějším průběhem COVID-19 a hospitalizací:14 dní po ukončení izolace
PŘINÁŠÍME VÁM PŘEHLED ODBĚROVÝCH MÍST V KARLOVARSKÉM KRAJI, KDE SE PROVÁDĚJÍ TESTY NA COVID-19
U každého odběrového místa najdete uvedeno, kde jsou přijímáni lidé indikovaní k odběru praktickým lékařem či hygienikem (mají v systému zavedenou elektronickou žádanku) a kde samoplátci. V případě, že SRN změní podmínky pro pendlery, a bude zapotřebí více možností pro testování samoplátců, budeme vás informovat o případném rozšíření těchto možností.
?Odběrové místo Nemocnice Cheb (K Nemocnici 17). Určeno pouze lidem s elektronickou žádankou indikovaným praktickým lékařem či hygienikem.
?Odběrové místo v Nemocnici Karlovy Vary (na parkovišti vedle bývalého dětského oddělení ve spodní části nemocničního areálu). Pro osoby s elektronickou žádankou.
?Odběrové místo Lab In v Karlových Varech (Bezručova 1098/10). Pro samoplátce, případně i pro osoby s elektronickou žádankou.
?Odběrové místo Lab In v Mariánských Lázních (Komenského 515/6). Pro osoby s elektronickou žádankou i samoplátce.
?Odběrové místo Lab In v Aši, Nemocniční 52 (areál LDN Carvac). Pro osoby s elektronickou žádankou i samoplátce.
?Odběrové místo Sokolov - NEMOS, Komenského 77 (areál společnosti Sokolovská bytová). Pro osoby s elektronickou žádankou.
?Odběrové místo NZZ Garant-Service (Fr. Krejčího 6 - před rodinným domem Karlovy Vary). Určeno samoplátcům.
?Odběrové místo Poliklinika Flora Cheb (Májová 582/19). Určeno osobám se žádankou i samoplátcům.
‼️Telefonní linka pro osoby indikované k odběru lékařem či hygienikem: 950 380 380​☎️
Seznam odběr​ových míst pro testy na COVID-19 v ČR najdete na stránkách MZ ČR:https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Karlovarská krajská nemocnice zastavuje z důvodu nárůstu počtu indikovaných pacientů do odvolání příjem rezervací na vyšetření covid-19 od samoplátců. V příštím týdnu by mělo dojít k otevření nového odběrového místa pro samoplátce v Karlových Varech, o termínu budeme informovat.

Od středy 9. září si mohou všichni, kteří půjdou na návštěvu do nemocnice v Karlových Varech předem vytisknout a vyplnit formulář Čestného prohlášení ke stažení zde

Partneři

Sponzoři

Děkujeme