Očkovací centrum Nemocnice Karlovy Vary

Od 6. ledna 2023 se Očkovací centrum Nemocnice Karlovy Vary nachází v budově Nemocnice Karlovy Vary - v prostorách Centra cestovní medicíny (pavilon B, -1.patro).

Provozovatelem očkovacího místa je Karlovarská krajská nemocnice a.s., zřizovatelem je Karlovarský kraj. V očkovacích místech Karlovarského kraje se očkují skupiny občanů v souladu se státní očkovací strategií registrované v centrálním rezervačním systému (https://registrace.mzcr.cz).

Od pátku 30. 9. 2022 je v Očkovacím centru k dispozici vakcína proti COVID-19 od firmy Pfizer upravená  tak, aby dokázala čelit podvariantám omikronu BA.4 a BA.5, které v posledních měsících dominují i v ČR. Vakcínu Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 lze podat pouze jako posilující dávku osobám starším 12 let s odstupem nejméně 3 měsíců od poslední podané dávky.  

Od 20. 9. 2023 je v Očkovacím centru k dispozici nová vakcína Comirnaty Omicron XBB.1.5. Tato nová adaptovaná monovalentní očkovací látka ve formulaci je určena pro osoby 6ti měsíců. 

Registrovat se na očkování přes systém crs.uzis.cz mohou osoby starší 18 let, kteří mají odstup od první posilovací dávky minimálně 4 měsíce a neprodělali onemocnění COVID-19 v posledních třech měsících. Přeočkování je prováděno mRNA vakcínami - Comirnaty (BioNTech/Pfizer).

Provoz očkovacího centra:Posilovací dávka

Pátek: 13 - 15 hod. 

Kontakt: +420 722 992 645 (na uvedeném telefonním čísle zastihnete personál očkovacího centra POUZE v době provozu očkovacího centra.  Nekontaktujte telefonicky Centrum cestovní medicíny - personál této ambulance očkování NEZAJIŠŤUJE).)

Informace o očkovacích látkách:

Vakcíny firem BioNTech a Pfizer a Moderna (Spikevax) patří mezi mRNA vakcíny. Technologie mRNA je nová, ale ne neznámá: vědci se jejímu vývoji věnují posledních 30 let. Tato technologie byla již využita k přípravě vakcín nejen proti virům (např. viru chřipky, viru Zika, viru vztekliny a cytomegaloviru), ale i proti některým typům zhoubných nádorů.

Očkování pro samoplátce:

Samoplátcem mohou být cizinci pobývající v ČR, kteří nejsou zapojeni do veřejného zdravotního pojištění a také občané ČR, kteří taktéž nejsou pojištěnci zdravotních pojišťoven.

Registrace prostřednictvím centrálního rezervačního systému: https://registrace.mzcr.cz/ bude podle věkových skupin v souladu s národní očkovací strategií umožněna cizincům (z EU nebo třetích zemí), kteří mají v ČR pobyt nad 90 dnů – konkrétně se jedná o následující skupiny:

a) cizinec s platným povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v ČR

b) cizinec s platným dlouhodobým vízem

c) rodinný příslušník občana EU s povoleným přechodným  nebo trvalým pobytem v ČR

d) občan EU s potvrzením o přechodném pobytu či povolení k trvalému pobytu na území

 Platba bude možná prostřednictvím platební karty. Platba v hotovosti není možná.  Příchozí samoplátci se budou prokazovat cestovním pasem.

Pro samoplátce s trvalým pobytem na území ČR je poplatek za vakcinaci 400,-Kč (administrativa a aplikace očkovací látky).

 

Podrobnosti o očkovací látce: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_cs.pdf

Očkování pro neregistrované

Neregistrovaní zájemci mohou do centra zavítat v průběhu otevírací doby centra.

 Adresa očkovacího místa: Nemocnice Karlovy Vary, Bezručova 19. 360 01, Karlovy Vary

 

Rezervační systém: https://registrace.mzcr.cz . Mějte připravenou kartičku pojištěnce, emailovou adresu, kam obdržíte kód ke stažení certifikátu a číslo mobilního telefonu, kam přijdou potvrzovací SMS zprávy.

Certifikát po dokončeném očkovacím cyklu je ke stažení na: ocko.uzis.cz

Kontakt: +420 722 992 645 (na uvedeném telefonním čísle zastihnete personál očkovacího centra POUZE v době provozu očkovacího centra.  Nekontaktujte telefonicky Centrum cestovní medicíny - personál této ambulance očkování NEZAJIŠŤUJE).)

Dokumenty ke stažení

Partneři

Sponzoři

Děkujeme