Očkovací centrum KV Arena

Očkovací centrum KV Arena v Karlových Varech se nachází na Západní ulici 1812/73, Karlovy Vary – bývalá ordinace sportovního lékaře MUDr. Kundráta (Centrum sportovní medicíny) a je přístupné ze strany od bazénového centra a haly míčových sportů. 

Centrum nabízí zájemcům o očkování proti Covid–19 čtyři stanoviště a jeho kapacita dosáhla v květnu 2021 až 1.500 zájemců denně. 

Bezbariérový prostor centra je vybavený sociálním zařízením a nabízí také bezplatné parkování na prostorném parkovišti. Provozovatelem očkovacího místa je Karlovarská krajská nemocnice a.s., zřizovatelem je Karlovarský kraj. V očkovacích místech Karlovarského kraje se očkují skupiny občanů v souladu se státní očkovací strategií registrované v centrálním rezervačním systému (https://registrace.mzcr.cz).

 

Provoz očkovacího centra:

Středa: 16-18 hod. (Pfizer + Moderna + děti 12+)

Pátek: 16-18 hod. (Pfizer + Novavax)

Očkování dětí 12-15let za přítomnosti pediatra je možné každou středu v čase od 16-18 hodin. Očkujeme pouze registrované v centrálním rezervačním systému (https://registrace.mzcr.cz). Očkování dětí probíhá vakcínou Pfizer.

Očkování dětí 5-11let za přítomnosti pediatra probíhá v budově Karlovarské krajské nemocnice (dětská ambulance v pavilonu B) a je možné každé pondělí a středu. Očkujeme pouze registrované v centrálním rezervačním systému (https://registrace.mzcr.cz). Očkování dětí probíhá vakcínou Pfizer.

Informace o očkovacích látkách:

Vakcíny firem BioNTech a Pfizer a Moderna (Spikevax) patří mezi mRNA vakcíny. Technologie mRNA je nová, ale ne neznámá: vědci se jejímu vývoji věnují posledních 30 let. Tato technologie byla již využita k přípravě vakcín nejen proti virům (např. viru chřipky, viru Zika, viru vztekliny a cytomegaloviru), ale i proti některým typům zhoubných nádorů.

Vakcíny firmy AstraZeneca (Vaxzevria) jsou tzv. adenovirové vakcíny. Účinkují tak, že organismus připraví na to, aby se dokázal bránit proti infekci covid-19. Vakcínu tvoří další virus (adenovirus), který byl modifikován takovým způsobem, že se nemůže nijak množit a obsahuje gen pro tvorbu spike proteinu viru SARS-CoV-2. Spike (hrotový) protein je protein nacházející se na povrchu viru SARS-CoV-2, který virus potřebuje k tomu, aby mohl vstupovat do buněk organismu. Po podání vakcína dopraví gen viru SARS-CoV-2 do buněk v organismu. Buňky pomocí tohoto genu vytvoří spike protein. Imunitní systém dané osoby poté rozpozná tento protein jako cizorodý, vytvoří proti němu protilátky a aktivuje T buňky (bílé krvinky), aby jej napadly. Jestliže se daná osoba později setká s virem SARS-CoV-2, její imunitní systém jej rozpozná a organismus bude připraven se proti němu bránit. Adenovirus ve vakcíně se nemůže množit a nevyvolává onemocnění. 

Očkování pro samoplátce:

Samoplátcem mohou být cizinci pobývající v ČR, kteří nejsou zapojeni do veřejného zdravotního pojištění a také občané ČR, kteří taktéž nejsou pojištěnci zdravotních pojišťoven.

Registrace prostřednictvím centrálního rezervačního systému: https://registrace.mzcr.cz/ bude podle věkových skupin v souladu s národní očkovací strategií umožněna cizincům (z EU nebo třetích zemí), kteří mají v ČR pobyt nad 90 dnů – konkrétně se jedná o následující skupiny:

a) cizinec s platným povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v ČRKV ARENA final

b) cizinec s platným dlouhodobým vízem

c) rodinný příslušník občana EU s povoleným přechodným  nebo trvalým pobytem v ČR

d) občan EU s potvrzením o přechodném pobytu či povolení k trvalému pobytu na území

 

Platba bude možná prostřednictvím platební karty. Platba v hotovosti není možná.  Příchozí samoplátci se budou prokazovat cestovním pasem.

Pro samoplátce s trvalým pobytem na území ČR je poplatek za vakcinaci 400,-Kč (administrativa a aplikace očkovací látky).

 

Podrobnosti o očkovací látce: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_cs.pdf

Očkování pro neregistrované

Neregistrovaní zájemci mohou do centra zavítat v průběhu otevírací doby centra.

 Adresa očkovacího místa: Multifunkční hala KV Arena, Západní 1812/73. 360 01, Karlovy Vary

 

Rezervační systém: https://registrace.mzcr.cz . Mějte připravenou kartičku pojištěnce, emailovou adresu, kam obdržíte kód ke stažení certifikátu a číslo mobilního telefonu, kam přijdou potvrzovací SMS zprávy.

Certifikát po dokončeném očkovacím cyklu je ke stažení na: ocko.uzis.cz

Dokumenty ke stažení

Partneři

Sponzoři

Děkujeme