Očkovací centrum KV Arena

Očkovací centrum KV Arena v Karlových Varech se nachází v zázemí haly KV Areny na Západní ulici v Karlových Varech - přístup od silnice – vchod SEVER plocha.

Centrum nabízí zájemcům o očkování proti Covid–19 čtyři stanoviště a jeho kapacita dosáhla v květnu 2021 až 1.500 zájemců denně. 

Bezbariérový prostor centra je vybavený sociálním zařízením a nabízí také bezplatné parkování na prostorném parkovišti. Provozovatelem očkovacího místa je Karlovarská krajská nemocnice a.s., zřizovatelem je Karlovarský kraj. V očkovacích místech Karlovarského kraje se očkují skupiny občanů v souladu se státní očkovací strategií registrované v centrálním rezervačním systému (https://registrace.mzcr.cz).

Od středy 14. 9. 2022 je v KV Areně k dispozici upravená vakcína proti COVID-19 od firmy Pfizer zaměřená na původní kmen viru SARS-CoV-2 a subvariantu omikron. Vakcínu Comirnaty Original/Omicron BA.1 lze podat pouze jako posilující dávku osobám od 12 let s odstupem 3 měsíců od poslední dávky.

Od pátku 30. 9. 2022 je v KV Areně k dispozici vakcína proti COVID-19 od firmy Pfizer upravená tentokrát tak, aby dokázala čelit podvariantám omikronu BA.4 a BA.5, které v posledních měsících dominují i v ČR. Vakcínu Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 lze podat pouze jako posilující dávku osobám starším 12 let s odstupem nejméně 3 měsíců od poslední podané dávky.  

V souvislosti s rozhodnutím MZ ČR o očkování druhou posilovací dávkou proti onemocnění COVID-19 si vás dovolujeme informovat, že registrace do našeho očkovacího centra v KV Areně byla spuštěna od 15. srpna 2022, v souladu s centrální strategií MZ ČR. 

Registrovat se na očkování přes systém crs.uzis.cz mohou osoby starší 18 let, kteří mají odstup od první posilovací dávky minimálně 4 měsíce a neprodělali onemocnění COVID-19 v posledních třech měsících. Přeočkování je prováděno mRNA vakcínami - Comirnaty (BioNTech/Pfizer).

 

Provoz očkovacího centra:

Pondělí: 14 - 18 hod ( očkování 2. posilovací dávkou bez registrace)

Středa: 14 - 18 hod. (Pfizer + Moderna + děti 12+)

Pátek: 14 - 18 hod. (Pfizer + Novavax)

Očkování dětí 12-15let za přítomnosti pediatra je možné každou středu v čase od 16-18 hodin. Očkujeme pouze registrované v centrálním rezervačním systému (https://registrace.mzcr.cz). Očkování dětí probíhá vakcínou Pfizer.

Informace o očkovacích látkách:

Vakcíny firem BioNTech a Pfizer a Moderna (Spikevax) patří mezi mRNA vakcíny. Technologie mRNA je nová, ale ne neznámá: vědci se jejímu vývoji věnují posledních 30 let. Tato technologie byla již využita k přípravě vakcín nejen proti virům (např. viru chřipky, viru Zika, viru vztekliny a cytomegaloviru), ale i proti některým typům zhoubných nádorů.

Očkování pro samoplátce:

Samoplátcem mohou být cizinci pobývající v ČR, kteří nejsou zapojeni do veřejného zdravotního pojištění a také občané ČR, kteří taktéž nejsou pojištěnci zdravotních pojišťoven.

Registrace prostřednictvím centrálního rezervačního systému: https://registrace.mzcr.cz/ bude podle věkových skupin v souladu s národní očkovací strategií umožněna cizincům (z EU nebo třetích zemí), kteří mají v ČR pobyt nad 90 dnů – konkrétně se jedná o následující skupiny:

a) cizinec s platným povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v ČRKV ARENA final

b) cizinec s platným dlouhodobým vízem

c) rodinný příslušník občana EU s povoleným přechodným  nebo trvalým pobytem v ČR

d) občan EU s potvrzením o přechodném pobytu či povolení k trvalému pobytu na území

 

Platba bude možná prostřednictvím platební karty. Platba v hotovosti není možná.  Příchozí samoplátci se budou prokazovat cestovním pasem.

Pro samoplátce s trvalým pobytem na území ČR je poplatek za vakcinaci 400,-Kč (administrativa a aplikace očkovací látky).

 

Podrobnosti o očkovací látce: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_cs.pdf

Očkování pro neregistrované

Neregistrovaní zájemci mohou do centra zavítat v průběhu otevírací doby centra.

 Adresa očkovacího místa: Multifunkční hala KV Arena, Západní 1812/73. 360 01, Karlovy Vary

 

Rezervační systém: https://registrace.mzcr.cz . Mějte připravenou kartičku pojištěnce, emailovou adresu, kam obdržíte kód ke stažení certifikátu a číslo mobilního telefonu, kam přijdou potvrzovací SMS zprávy.

Certifikát po dokončeném očkovacím cyklu je ke stažení na: ocko.uzis.cz

Kontakt: +420 722 992 645 (na uvedeném telefonním čísle zastihnete personál očkovacího centra POUZE v době provozu očkovacího centra)

Dokumenty ke stažení

Partneři

Sponzoři

Děkujeme