Vážené kolegyně, vážení kolegové,

po dohodě s ministerstvem zdravotnictví jsme provedli rychlou úpravu ve stanovisku k podávání monoklonálních protilátek, kde na první straně uvádíme nově tento text:

Žádná z monoklonálních protilátek dostupná t.č. v ČR (bamlanivimab, etesevimab, casirivimab, imdevimab, regdanvimab, samostatně či v kombinaci) nemá neutralizační aktivitu vůči variantě omikron SARS-CoV-2.

Za současné epidemiologické situace lze tyto protilátky podávat takto:

Ø ideálně se znalostí varianty SARS-CoV-2 u infikované osoby, pak se podávají MAB při průkazu varianty delta

Ø není-li dostupný výsledek diskrimačního PCR, lze podat MAB v nejlepším zájmu pacienta pouze tehdy, pokud výskyt varianty omikron v ČR / v regionu dle údajů ÚZIS nepřesáhne 50%

Ø pokud záchyt varianty omikron v ČR / v regionu přesáhne 50% vyšetřených vzorků, lze podávat MAB pouze osobám, u nichž byla prokázána varianta delta

Ø osobě s variantou omikron, která splňuje indikační kritéria k podání monoklonálních protilátek, je nabídnuto užívání antivirotik (molnupiravir, nirmatrelvir, remdesivir)

Pozn.: při interpretaci mutací uvedených v databázi ISIN (výsledek diskriminačního PCR testu u pacienta) lze použít orientační algoritmus:

·         varianta delta: současná přítomnost mutací L452R + P681R

·         varianta omikron: mutace K417N

V aplikaci ISIN (Pacienti COVID19) je nově na detailu pacienta v sekci „Žádanky a testy“ zobrazen v případě provedení diskriminačního PCR testu i výsledek tohoto vyšetření, respektive kódy mutací zjištěné v rámci diskriminačního PCR vyšetření.

MEZIOBOROVÉ STANOVISKO MAB 2022/01


Podávání monoklonálních protilátek v Karlovarské krajské nemocnici a výdej antivirotik

 

Od 16. 12. 2021 se mění se místo podání  monoklonálních protilátek  pro ambulantní terapii  COVID - 19 - nově je aplikována na 1. patře  budovy C  v prostorách kožního lůžkového odd.  Domluva termínu nutná na telefonu  720 035 629  nebo 354 225 478.

Prosíme indikující lékaře, aby dodrželi nově platné omezení a o přiložení zdravotnické dokumentace pacienta.  Aktuálně je podávána terapie  REGN-CoV. Procedura trvá max. 2 hodiny.

Je vždy nutné informovat předem pacienta, že bude léčen neregistrovaným léčivým přípravkem a obeznámit ho s přínosy a riziky léčby a je vhodné, aby pacient přišel s již vyplněným souhlasem s podáním.

Pacienty důrazně  žádáme, aby nevstupovali do nemocnice centrálním vstupem, ale přímo vchody do budovy C dle přiloženého nákresu.  Ideálně zadním vchodem a výtahem do 1 patra.

Děkujeme za pochopení. 

Mapa protiltky od 161221 

 

Kritéria podání k 29.11.2021

MAB by měly být poskytnuty pacientům s prokázaným mírným a středně těžkým covidem-19, kteří jsou ve vysokém riziku progrese do závažného onemocnění s potřebou hospitalizace (včetně osob dříve očkovaných proti covidu-19), pokud splňují následující kritéria:

  • dospělí a děti starší 12 let vážící alespoň 40 kg, regdanvimab pouze od 18 let věku
  • pozitivita testu na SARS-CoV-2 (antigenní či PCR)
  • do 7 dnů od nástupu příznaků covidu-19
  • klinický stav pacienta nevyžaduje hospitalizaci pro covid-19 (na pacienty, kteří jsou hospitalizováni z jiného důvodu, než je covid-19, se vztahují identická kritéria podání jako pro nehospitalizované osoby)
  • klinický stav pacienta nevyžaduje léčebné podávání kyslíku pro covid-19
  • dlouhodobá prognóza pacienta je vyhodnocena jako příznivá

III. Postexpoziční profylaxe

Casirivimab s imdevimabem nebo bamlanivimab s etesevimabem by měly být podány osobám, které byly vystaveny riziku nákazy SARS-CoV-2 a splňují současně tyto podmínky:

A) nebyly plně očkovány (tedy nejsou alespoň 14 dnů od ukončeného základního očkování) nebo lze předpokládat, že po kompletní vakcinaci nedosáhly plné imunitní odpovědi (např. se jedná o imunokompromitované osoby nebo pacienty užívající imunosupresivní medikaci)

B) byly vystaveny úzkému kontaktu s osobou infikovanou SARS-CoV-2 v některé z těchto situací:

a. ve vzdálenosti bližší než 2 metry po dobu více než 15 minut

b. přímým fyzickým kontaktem (např. objímání, líbání)

c. jídlem či pitím ze společného nádobí / společně použitým náčiním

d. expozicí respiračním kapénkám či aerosolu infikované osoby (např. kýchání, kašel)

e. v pobytovém zařízení (například v domově seniorů, ve vězení), kde se v blízkosti (na stejném oddělení či úseku) vyskytla infikovaná osoba

f. v lůžkovém zdravotnickém zařízení (včetně lůžek následné péče) v případě pobytu na stejném pokoji s infikovanou osobou

C) splňují kritéria vysokého rizika progrese dle části I.

MAB nelze použít jako prevenci covidu-19 ve formě preexpoziční profylaxe.

 

Výdej léčivého přípravku Molnupiraviru (Lagevrio, MSD), perorálního antivirotika proti SARS-CoV-2.

Výdej léků probíhá:

Nemocnice Karlovy Vary – infekční ambulance, 2.patro (u infekčního oddělení), pavilon B – samostatný vchod 3 z boku budovy

 

Informace pro praktické lékaře zde.

molnupiravir covid koronavirus liek 992x661

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty ke stažení:

 

 Zpracoval: prim. MUDr. Tomáš Pospíšil

Na internetových stránkách Karlovarské krajské nemocnice a.s. jsou informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány tak, aby se s nimi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením.

Tato webová prezentace vyhovuje požadavkům kladeným vyhláškou č. 64/2008 o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti) - pravidla přístupnosti.

Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby obsah stránek byl přístupný i v alternativních prohlížečích (Opera, Mozilla, FireFox, Safari...). Vzhled prezentace je řešen stylovými předpisy CSS a je tak tedy oddělen od informací. Návrat na titulní stránku je možný z kterékoliv stránky přes odkaz v horní navigaci. 

Ve stromové struktuře stránek jsou užity nejvýše dvě úrovně zanoření; na všech zanořených stránkách nižšší úrovně je dostupná drobečková navigace. Na tomto serveru jsou v plném rozsahu obsaženy informace, které je nemocnice dle příslušné legislativy povinen zveřejnit způsobem, umožňujícím dálkový přístup.

Kromě povinně zveřejňovaných informací obsahují tyto stránky mnoho dalších informací.

Toto prohlášení se týká informací prezentovaných na výše uvedeném serveru a nevztahuje se k dalším serverům v doméně nemkv.cz.

Podmíněně povinná pravidla Veškeré zveřejněné texty jsou definovány v relativních jednotkách a je možno libovolně upravovat jejich velikost pomocí standardních nástrojů internetového prohlíčeže (Ctrl + posun kolečkem v Internet Exploreru). Způsob otevírání nových webových stránek není v kódu nijak specifikován a je ponechán na volbě uživatele.

Pouze v odůvodněných případech (např. je-li třeba ponechat nadále zobrazenu stávající webovou stránku nebo pro zobrazení doplňkových informačních oken a dialogů), jsou webové stránky otevírány v novém okně. V tom případě na to je uživatel předem upozorněn v atributu title značky .

Stránky jsou standardně ovladatelné, informace jsou sdělovány jednoduchým jazykem a srozumitelnou formou. K dispozici je kromě navigace také mapa webu i vyhledávací formulář v hlavičce stránky. Informace prezentované v jiných formátech (pravidlo č. 9) Na webových stránkách se mohou vyskytovat informace ve formátech: MS Word (.doc, .docx - dokumenty, které lze vyplňovat - např. přihlášky, formuláře), MS Excel (.xls, .xlsx - dokumenty, které obsahují tabulková data a obsahují výpočty) a MS PowerPoint (.ppt, .pptx) – jedná se o dokumenty, vytvářené pomocí produktu MS Office společnosti Microsoft, kancelářský balík OpenOffice.org zdarma ke stažení RTF – textový dokument, který dokáže zobrazit většina běžně používaných textových editorů PDF - dokumenty vytvářené pomocí produktu Adobe Acrobat (pro zobrazení těchto dokumentů doporučujeme prohlížeč Adobe Acrobat Reader - zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems, Inc.) ZIP - komprimované dokumenty JPG, GIF, PNG - grafické dokumenty.

Může se stát, že narazíte na chybu. Vaše případné náměty, upozornění, postřehy či informace k přístupnosti stránek nám proto zašlete na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Partneři

Sponzoři

Děkujeme