Vážené kolegyně a kolegové . Na základě dohody s vedením KKN se mění provoz Covid II jednotky v místě rehabilitačního a kožního odd. Karlovy Vary. Od 20.3. je omezena kapacita pro COVID hospitalizované pacienty a naopak ve stávajících prostorách zprovozněn stacionář pro podávání bamlanivimabu, v této chvíli pro 4 pacienty. Vzhledem k charakteru provozu a ne zcela ideálním epidemiologickým podmínkám umístění, prosím o dodržování základních podmínek spolupráce. Prosím odesílejte jen plně indikované pacienty s vyplněným informovaným souhlasem a indikační tabulkou.

mapy

Je vždy nutné informovat předem pacienta , že bude léčen neregistrovaným léčivým přípravkem a obeznámit ho s přínosy a riziky léčby. Bylo by katastrofou ,kdyby se COVID pozitivní pacienti zbytečně toulali po nemocnice a terapii odmítli či nesplňovali pro ni kritéria. Chápu ,že pro obvodní lékaře a ambulantní specialisty je toto složitější, ale jiný postup by byl epidemiologickou chybou.

Prozatím ideálně v době od 8 00 do 16 00 hod po – ne , po telef. dohodě i v jiný termín. Objednání na čísle 607 901 704.

Tento telefon nadále funguje i jako pohotovostní pro obor dermatovenerologie pro lékaře.

Indikační kritéria dle ČSARIM 21/2021

a) kalendářní věk nad 12 let,

b) tělesná hmotnost nad 40 kg,

c) průkazná pozitivita testu na SARS-CoV-2 (antigen/PCR metoda nebo jejich

ekvivalenty) v systému ISIN,

d) doba od nástupu klinických příznaků nepřesahuje 7 dní (maximálně 10 dní),

e) klinický stav pacienta nevyžaduje hospitalizaci z důvodu covid-19 (na pacienty, kteří

jsou hospitalizováni z jiného důvodu, než je onemocnění covid-19 a kteří získali nákazu

SARS-CoV-2 během pobytu v nemocnici se vztahují identická kritéria pro podání

analogicky jako pro nehospitalizované pacienty),

f) klinický stav pacienta nevyžaduje léčebné podávání kyslíku z důvodu covid-19,

g) dlouhodobá prognóza pacienta je vyhodnocena jako příznivá,

h) riziko zhoršení klinického stavu je indikujícím lékařem  vyhodnoceno jako „vysoké“,

charakteristika pacienta zahrnuje zejména některé z uvedených kritérií/stavů:

 • stav po transplantaci solidního orgánu nebo transplantaci kostní dřeně,
 • systémové onemocnění pojiva s aktuálně probíhající kombinovanou imusupresivní léčbou nebo monoterapií kortikosteroidy,
 • primární nebo sekundární imunodeficit se závažnou poruchou buněčné složky imunity,
 • onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění s aktuálně probíhající léčbou
 • vysoce aktivní autoimunitní neurologická onemocnění (skupiny myasthenia gravis, neuromyelitis optica, roztroušené sklerózy) léčená anti-CD 20 protilátkami nebo imunosupresivy,
 • plicní hypertenze v dispenzární péči,
 • diabetes mellitus 1. typu,
 • diabetes mellitus 2. typu léčený farmakologicky v kombinaci s obezitou (BMI větší nebo rovno  35)

a/nebo hypertenzí léčenou farmakologicky,

 • chronická renální insuficience v pravidelném dialyzačním programu,
 • chronická obstrukční choroba ve stadiu GOLD III a IV, intersticiální plicní onemocnění v dispenzární péči, bronchiální astma na biologické léčbě nebo na léčbě systémově podávanými kortikoidy,
 • trombofilní stav v dispenzární péči,
 • nervosvalová onemocnění (zahrnuje i neurodegenerativní onemocnění postihující druhotně svalový aparát a nemocné s domácí intermitentní nebo trvalou přístrojovou podporou ventilace),
 • morbidní obezita (BMI větší nebo rovno  40).

Poznámka: Výše uvedené doporučení je nutno vnímat jako rámcové, nikoliv jako nepodkročitelné či nepřekročitelné indikační vymezení. Konečné rozhodnutí o indikaci mAb je na lékaři, který má o zdravotním stavu pacienta nejvíce informací a je schopen posoudit všechny aspekty aktuálního klinického kontextu, včetně vyhodnocení poměru přínosu a rizika podání přípravku s obsahem mAb v konkrétní klinické situaci.

Přípravek Bamlanivimab není schválen pro použití u pacientů:

 • kteří jsou kvůli onemocnění COVID-19 hospitalizovaní, NEBO
 • kteří kvůli onemocnění COVID-19 vyžadují kyslíkovou terapii, NEBO
 • kteří kvůli onemocnění COVID-19 potřebují zvýšení základního průtoku kyslíku v případě chronické kyslíkové terapie z důvodu jiného základního onemocnění nesouvisejícího s onemocněním COVID-19

Charakteristika pacientů s vysokým rizikem zahrnuje alespoň jedno z následujících kritérií:

 • stav po transplantaci solidního orgánu nebo transplantaci kostní dřeně,
 • vaskulitida s aktuálně probíhající kombinovanou imunosupresivní léčbou nebo monoterapií kortikosteroidy,
 • onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění s aktuálně probíhající léčbou,
 • plicní hypertenze v dispenzární péči,
 • chronická renální insuficience v pravidelném dialyzačním programu,
 • index tělesné hmotnosti (BMI) ≥ 40,
 • chronická obstrukční choroba ve stadiu GOLD III a IV (ve stadiu GOLD IV pouze u pacientů bez nutnosti domácí kyslíkové léčby), intersticiální plicní onemocnění v dispenzární péči, bronchiální astma na biologické léčbě,
 • trombofilní stav v dispenzární péči.

Rozhodnutí KKN o praktickém provedení podávání bamlanivimabu pro personál KKN

Ošetřující lékař indikuje podání léčiva a zapíše do ambulantní zprávy své odbornosti, poučí pacienta a podepíše s ním informovaný souhlas o podání neregistrovaného léčiva. Poté v NIS FE zadává konzilium – monoklonální protilátky. Telefonicky kontaktuje covid oddělení kožní a domlouvá ambulantní podání.

Za tímto účelem jsou rezervovány 4 místa na této stanici- kontakt lékaře na telefonickém čísle 607 901 704.

Lékař tohoto oddělení zkontroluje pacienta, dokumentaci ambulantní , zkopíruje do konzilia, kam po ukončení infuze zaznamená průběh podání a vykóduje.

Dokumenty ke stažení:

Zpracoval: MUDr. Tomáš Pospíšil

Na internetových stránkách Karlovarské krajské nemocnice a.s. jsou informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány tak, aby se s nimi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením.

Tato webová prezentace vyhovuje požadavkům kladeným vyhláškou č. 64/2008 o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti) - pravidla přístupnosti.

Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby obsah stránek byl přístupný i v alternativních prohlížečích (Opera, Mozilla, FireFox, Safari...). Vzhled prezentace je řešen stylovými předpisy CSS a je tak tedy oddělen od informací. Návrat na titulní stránku je možný z kterékoliv stránky přes odkaz v horní navigaci. 

Ve stromové struktuře stránek jsou užity nejvýše dvě úrovně zanoření; na všech zanořených stránkách nižšší úrovně je dostupná drobečková navigace. Na tomto serveru jsou v plném rozsahu obsaženy informace, které je nemocnice dle příslušné legislativy povinen zveřejnit způsobem, umožňujícím dálkový přístup.

Kromě povinně zveřejňovaných informací obsahují tyto stránky mnoho dalších informací.

Toto prohlášení se týká informací prezentovaných na výše uvedeném serveru a nevztahuje se k dalším serverům v doméně nemkv.cz.

Podmíněně povinná pravidla Veškeré zveřejněné texty jsou definovány v relativních jednotkách a je možno libovolně upravovat jejich velikost pomocí standardních nástrojů internetového prohlíčeže (Ctrl + posun kolečkem v Internet Exploreru). Způsob otevírání nových webových stránek není v kódu nijak specifikován a je ponechán na volbě uživatele.

Pouze v odůvodněných případech (např. je-li třeba ponechat nadále zobrazenu stávající webovou stránku nebo pro zobrazení doplňkových informačních oken a dialogů), jsou webové stránky otevírány v novém okně. V tom případě na to je uživatel předem upozorněn v atributu title značky .

Stránky jsou standardně ovladatelné, informace jsou sdělovány jednoduchým jazykem a srozumitelnou formou. K dispozici je kromě navigace také mapa webu i vyhledávací formulář v hlavičce stránky. Informace prezentované v jiných formátech (pravidlo č. 9) Na webových stránkách se mohou vyskytovat informace ve formátech: MS Word (.doc, .docx - dokumenty, které lze vyplňovat - např. přihlášky, formuláře), MS Excel (.xls, .xlsx - dokumenty, které obsahují tabulková data a obsahují výpočty) a MS PowerPoint (.ppt, .pptx) – jedná se o dokumenty, vytvářené pomocí produktu MS Office společnosti Microsoft, kancelářský balík OpenOffice.org zdarma ke stažení RTF – textový dokument, který dokáže zobrazit většina běžně používaných textových editorů PDF - dokumenty vytvářené pomocí produktu Adobe Acrobat (pro zobrazení těchto dokumentů doporučujeme prohlížeč Adobe Acrobat Reader - zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems, Inc.) ZIP - komprimované dokumenty JPG, GIF, PNG - grafické dokumenty.

Může se stát, že narazíte na chybu. Vaše případné náměty, upozornění, postřehy či informace k přístupnosti stránek nám proto zašlete na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Partneři

Sponzoři

Děkujeme