Vážení návštěvníci, pacienti nemocnice,
s ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci a přechod našich zdravotnických zařízení v Karlových Varech a v Chebu do „covidového“ režimu, vyhlašujeme od 10.11.2021 zákaz návštěv. 

ZÁKAZ PLATÍ DO ODVOLÁNÍ A JSOU POVOLENY VÝJIMKY U:

 • NEZLETILÝCH PACIENTŮ
 • PACIENTŮ S OMEZENOU SVÉPRÁVNOSTÍ
 • PACIENTŮ V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI
 • DOPROVODU U PORODU

U TĚCHTO VÝJIMEK PLATÍ PRAVIDLA PRO USKUTEČNĚNÍ NÁVŠTĚVY, A TO:

 • navštěvující osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • navštěvující osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • navštěvující osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 (doloží nár. certifikátem o provedeném očkování) a od podání 2.dávky uplynulo nejméně 14 dní (dvoudávkové vakcíny) či od podání dávky uplynulo nejméně 14 dní (u jednodávkové vakcíny), nebo
 • navštěvující osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, přičemž od prvního pozitivního testu nesmí uplynout více než 180 dní

Dále:

 • Návštěva nejeví známky onemocnění COVID-19
 • Po celou dobu návštěvy má zakrytý nos a ústa (respirátor bez výdechového ventilu)
 • Respektuje návštěvní hodiny na oddělení
 • Délka návštěvy u pacienta a počet navštěvujících osob může být dle aktuálního stavu na oddělení upravena personálem
 • Při nerespektování uvedených pravidel, může být návštěva ukončena

 DĚKUJEME, ŽE CHRÁNÍTE NAŠE HOSPITALIZOVANÉ PACIENTY I PERSONÁL NEMOCNICE!

 
Zkaz nvtv 10112021 

Partneři

Sponzoři

Děkujeme